Dimenzije krova predmetnog objekta u metrima

Vrsta krovnog pokrivača
Orijentacija, krov je okrenut prema kojoj strani svijeta?
Da li se u blizini nalaze objekti koji bacaju sjenu na krov?
Dozvole koje posjedujete za objekat
S kojim ciljem je planirana izgradnja solarne elektrane?