Područje Hercegovine je već uveliko mapirano kao optimalno za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Jedan od nedavno završenih projekata koje možemo izdvojiti na području Opštine Nevesinje, nalazi se u mjestu Žiljevo.

ETMAX je projektovao i izgradio 10 malih fotonaponskih elektrana na ovoj lokaciji, za potrebe više investitora, pojedinačne snage po 250 KW, kao i tri male solarne elektrane, od kojih je svaka snage od 150 KW.

Ukupna instalisana snaga fotonaponskih elektrana na ovom projektu je 2,95 MW. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije je 4.500.000 kWh.

Kada govorimo o opremi, u solarne elektrane na području Žiljeva, ugrađeno je 7.080 fotonaponskih panela i 59 pretvarača (invertora).

Prilikom izgradnje koristili smo opremu naših provjerenih partnera Q Cells-a sa panelom Q Peak Duo M-G11S+ serije, snage 415 W.

Model invertora koji su ugrađeni je Fronius- invertor Tauro 50-3-D.

ETMAX za elektrane koje gradimo, projektuje i proizvodi kompletne konstrukcije,

Za fotonaponske elektrane na području Žiljeva, za izgradnju je korištena konstrukcija na jednu nogu, u kombinaciji materijala čelik – aluminijum.

Pored konstrukcija, razvodni ormari su također iz sopstvene proizvodnje, sa opremom našeg partnera ABB.

Za potrebe priključenja pomenutih elektrana na elektrodistributivnu mrežu, izgrađene su i dve nove montažno-betonske trafostanice 2×1000 kVA i 1×1000 kVA 10/0.4 kV.

Izgradnja je trajala u periodu juni-oktobar 2023. godine.

Projekte realizujemo samostalno, što osigurava da su sve faze izvedene profesionalno i u planiranim rokovima.