UNDP Bosnia and Herzegovina, zajedno sa partnerskim organizacijama AIRE Centre Western Balkans, i Sustineri Partners je tokom 2023 izradio i predstavio ESG priručnik za preduzeća “Izgradnja održive budućnosti”, a u kojem su između ostalih, prikazane održive prakse preduzeća ETMAX, u ovoj oblasti.

ETMAX je preduzeće koje je prepoznatljivo po inovativnom dijelovanju, održivom razvoju i odgovornim praksama u radu, a naročito po primjeni i afirmaciji korištenja obnovljivih izvora energije.

Sa posebnom pažnjom pristupamo pitanjima životne sredine, društveno odgovornom poslovanju i dobrim upravljačkim praksama, što je neophodno za postizanje održivog razvoja.

Prilika da javnosti predstavimo svoj rad i dobre prakse u primjeni ESG koncepta, pojavila se tokom 2023. godine, kada smo dobili poziv da budemo dio publikacije pod nazivom ”Izgradnja održive budućnosti -Poslovni priručnik za ESG standarde.”

Danas, preduzeće vise od 85% svojih potreba za energijom ostvaruje iz obnovljivih izvora energije, a kroz projektovanje i izgradnju solarnih elektrana širom BIH, dali smo značajan doprinos energetskoj transformaciji na našim prostorima, ali i šire.

Pregled našeg puta održivog razvoja, kao i pozitivni primjeri koje želimo podijeliti sa drugim kompanijama, mogu se pronaći u ESG priručniku za preduzeća, a koji je objavljen na zvaničnoj web stranici UNDP Bosnia and Herzegovina.

Više informacija na linku:
https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/publications/izgradnja-odrzive-buducnosti-poslovni-prirucnik-za-esg-standarde