Instalisana snaga

Lokacija

Solarni park Zrak, ukupne instalisane snage 735 kWp izgrađen je u Bileći i čine ga četiri pojedinačne elektrane. Solarni park izgrađen je 2020. godine. Očekivana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou iznosi 1 GWh.