Instalisana snaga

Lokacija

Solarni park Bratač, ukupne instalisane snage 2.3 MWp izgrađen je na lokalitetu Bratač, opština Nevesinje. Solarni park sačinjen je od više pojedinačnih elektrana, za više investitora. S obzirom na povoljne klimatske i terenske uslove, godišnja proizvodnja električne energije na ovom lokalitetu premašuje 3,6 GWh