Instalisana snaga

Lokacija

Na krovu objekata Mljekare Pađeni, u Bileći, izgrađene su MSE Pađeni 1 – 4, ukupne insalisane snage 443,4 kWp. Dio instalisanog kapaciteta koristi se za vlastite potrebe Mljekare, a preostali dio kapaicteta je u sistemu garantovanog otkupa.